0%
+48 12 433 03 95, 12 422 56 11 sekretariat@sws-adwokaci.pl

Michał Warcholik

12 listopada 2016 / Adwokat

Ukończyłem prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a od 2007 r. jestem wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Od tego czasu czynnie wykonuję zawód adwokata w Kancelarii Indywidualnej.

Specjalizuję się w sprawach rodzinnych (rozwód, władza rodzicielska, uregulowanie kontaktów z dziećmi, dochodzenie roszczeń alimentacyjnych), jak i sprawami związanymi z majątkowymi ustrojami małżeńskimi – podziałem majątku, zniesieniem wspólności ustawowej małżeńskiej, rozliczeniem konkubinatu. Zajmuję się również sprawami karnymi, ze szczególnym uwzględnieniem – zarówno na płaszczyźnie karnej, jak i cywilnej – błędów w sztuce lekarskiej oraz szeroko rozumianą tematyką odszkodowawczą.

W wolnych chwilach podróżuję jednośladem oraz uprawiam narciarstwo.

I am a law graduate of the Jagiellonian University in Cracow and since 2007 I have been on the list of the District Bar Council in Cracow. Since then, I have been actively practicing the profession of an advocate at an individual lawyer’s office.

I specialise in family related matters (divorce, parental authority, regulating contact with children, enforcing claims for maintenance), as well as  matters connected with systems of matrimonial property rights – division of property, dissolution of the statutory joint property of husband and wife, cohabitation settlement. I also deal with criminal cases, with special consideration of – both at criminal and civil levels – medical malpractices and the broadly defined issue of compensation.

In my leisure time I travel on my single-track vehicle and enjoy skiing.

m.warcholik@sws-adwokaci.pl