0%
+48 12 433 03 95, 12 422 56 11 sekretariat@sws-adwokaci.pl

Natalia Stachura

2 grudnia 2016 / Adwokat

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Egzamin adwokacki zdałam w 2013 r. i od tego czasu wykonuję czynnie zawód adwokata.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam jeszcze w trakcie studiów zarówno w kancelariach prawnych, jak i w ramach wolontariatu w Studenckiej Poradni Prawnej UJ (przez dwa lata udzielałam pomocy prawnej osobom najuboższym). Ukończyłam także Szkołę Prawa Amerykańskiego UJ oraz studia podyplomowe w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ.

W codziennej pracy specjalizuję się głównie w sprawach cywilnych (prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, sprawy o odszkodowania, podział majątku, rozliczenia konkubinatu). W swojej praktyce zajmuję się również sprawami z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego (sprawy rozwodowe, władza rodzicielska, sprawy alimentacyjne, sprawy o uregulowanie kontaktów z dziećmi, zagadnienia majątkowe pomiędzy małżonkami).

W wykonywanie zawodu koncentruję się na realizacji skutecznej strategii procesowej, dostosowanej do danego sporu i Klienta.

Moją pasją są podróże i nurkowanie.

I am a law graduate of the Jagiellonian University. I passed the bar examination in 2013 and since then I am actively practicing the profession of an advocate.

I acquired my professional experience during my studies both at lawyer’s offices, as well as within the frames of voluntary work at the Jagiellonian University Legal Clinic (for two years I provided legal assistance to the poorest people). I also completed the Jagiellonian University School of American Law and postgraduate studies at the Intellectual Property Law Institute of the Jagiellonian University.

In everyday work I specialise mainly in civil cases (property law, contract law, compensation cases, division of property, cohabitation settlements). In my practice I also deal with matters concerning labour law and family law (divorce cases, parental authority, maintenance cases, cases related to regulating contact with children, property issues of married couples).

When practicing I concentrate on carrying out an effective procedure strategy, adapted to the given dispute and the Client.

I have a passion for travelling and diving.

n.stachura@sws-adwokaci.pl